[ Hem igen! ] [ Rubrik ]
[ Om oss ][ Kartor ][ Forum ][ Läsvärt ][ Slut ]


Här, under fliken Läsvärt, tänker vi presentera hur man
gjorde när Sverige kartlades.
Vad de använde för metod, hur metoderna förbättrades,
samt hur detaljrikedomen hos kartorna undan för undan ökade.
Den här fliken, precis som fliken Forum, är en öppen flik
för de som vill presentera sitt material. Insänt material kommer att premieras!
Materialet skall skickas till Thomas, eller Bertil som är ansvarig redaktör för denna flik.
Skicka helst materialet i digital form för snabbare publicering.


Kartor - från förr till nu
Lantmätare - Västernorrlands län